Akılcı Antibiyotik Kullanımı hakkında toplumu bilinçlendirmek adına Zonguldak WestaLife'ta saha çalışması ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.