Yeni açılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık fakültesi'ne TEBGK sunumu yapılmıştır.