Üst Komisyon
BAŞKAN
TEB Gençlik Komisyonu’nun her ortamda temsilinden, TEB Merkez Heyeti ve diğer organizasyonlarla ilişkilerinin sürdürülmesinden, TEB GK Yönetim Kurulu’nca ve GK Fakülte Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilen çalışmaların izlenmesinden ve sürdürülmesinden sorumludur

İKİNCİ BAŞKAN
Komisyon adına yapılan tüm yazışmalardan, bunların kayıtlarının tutulmasından, belgelerin saklanmasından sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarının kaydı, alınan kararların GK Fakülte Yönetim Kurulları’na ve ilgili kişi ve kurumlara bildirilmesi görevlerini yürütür. Ayrıca periyodik GK yönetim kurulu toplantılarını düzenler. TEB GK Yönetim Kurulu ve GK Fakülte Yönetim Kurulları’nın çalışmalarını izlemesinde ve sürdürülmesinde Başkan’la birlikte sorumludur

MALİ SORUMLU VESOSYAL PROJELER KOORİNATÖRÜ
Komisyon adına yapılan tüm parasal işlemlerin gerçekleştirilmesinden ve üye kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Sponsorluk ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden, yönetim kurulunun veya TEB Merkez Heyeti'nin istemesi halinde mevcut bilançoyu sunmakla sorumludur, görevinin devredilmesi halinde ise yıllık finans raporunu sunmalıdır.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME KOORDİNATÖRÜ
Çeşitli toplantı, panel ve sempozyumların düzenlenmesini gerçekleştirir. Uluslararası Öğrenci Birliklerinin Sektör İçi Buluşması çerçevesindeki faaliyetleri sürdürür. Gereken birim başkanlıları ile ortak çalışmalar yürütür. GK Fakülte Yönetim Kurulu Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörleri ile gerekli gördüğü dönemlerde toplantı düzenler.

CONTACT PERSON (CP)
Yurt dışındaki öğrenci birlikleriyle bağlantıların aktif bir şekilde kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar, Türkiye'deki eczacılık fakültesi öğrencilerinin uluslararası kongrelere katılımlarını organize eder, uluslararası kongrelerde IPSF'in alacağı kararlarda söz hakkı vardır.

ULUSLARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Birliği ile TEBGK arasındaki protokol gereği, Türkiye’deki eczacılık fakültesi öğrencilerinin yurtdışında staj yapmasının sağlanmasını ve yurtdışından gelen yabancı öğrencilere Türkiye’de staj yerlerinin ayarlanması sağlar. Yabancı öğrenciler için kalacak yeri ayarlar, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenler. Yurtiçi ve yurtdışı stajları için IPSF ile bağlantıyı sağlar. SEO faaliyetlerini TEBGK Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştirir.

İÇ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM SORUMLUSU
TEBGK delegeleri arası iletişimin ve koordinasyonun aktif bir şekilde sağlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

YURT İÇİ STAJ SORUMLUSU
Komisyonun yurt içi staj programlarının düzenlenmesi, staj kontenjanlarının ayarlanması, staj yapacak öğrencilerin barınma yerlerinin sağlanmasından sorumludur.

SOSYAL MEDYA VE ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRÜ
Gençlik Komisyonu sosyal medya hesaplarının yönetilmesinden;WHO, Sağlık Bakanlığı, TEB, IPSF ve diğer bağlantılı kurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarının takibinden, internet üzeri araştırmalardan sorumludur.


Başkan: TUTKU ÇETİN – Gazi Üniversitesi
10 Ekim 1995 tarihinde Edirne'de doğdu. 2000 yılında başladığı profesyonel yüzme hayatında 2007-2010 yılları arasında çeşitli branşlarda Türkiye Şampiyonluğu elde etti. 2001 yılından başlayarak ilk ve ortaöğretimini yüzme ve başarı bursuyla Edirne Özel Beykent Koleji'nde okudu. 2009 yılında ortaokuldan 3.lükle ve 2013 yılında Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nden 2.likle mezun oldu. 2013 yılında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Fakültede TEBGK yapılanmasını kurarak 2 yıl TEBGK Fakülte Temsilciliği görevini yürüttü. Trakya Genç TEMA ve Genç Yeryüzü Doktorları'nda aktif rol alarak çeşitli organizasyonlar ve halk sağlığı çalışmaları düzenledi. 2015 yılında yatay geçiş ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne geçiş yaptı. 2016 yılında Nobel İlaç'ta ArGe biriminde endüstri stajı yaptı. Gazi Üniversitesi bünyesinde sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almaya devam etti ve çeşitli organizasyonlara katıldı. İnsan ilişkileri, iletişim, beden dili konularında çeşitli eğitimler aldı. Psikoloji, felsefe ve psikanaliz konularında halen kendisini geliştirmekte ve çeşitli yayınlarda yazılar yazmaktadır. İleri seviyede İngilizce, Almanca; orta seviyede Bulgarca, Yunanca ve Rusça bilmektedir. Yatay geçişinin ardından Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 2 yıl TEBGK Fakülte Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörü, 1 okul dönemi TEBGK Uluslararası İlişkiler Fakülte Koordinatörü (LEO) görevlerini yürüttü. 5 Mart 2018 tarihinde Üst Komisyon toplantısında TEBGK Başkanı seçildi. Haziran 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Temmuz 2018 tarihinden itibaren Ankara'da eczanede yardımcı eczacılık yapmakta olup aynı zamanda Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji A.B.D'da yüksek lisans yapmaktadır.

İkinci Başkan: FATMA AYLİN ÖZEL – Anadolu Üniversitesi
19 Ekim 1994 tarihinde Eskişehir’de doğdu. 2008 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’ne giriş yaptı. Lisedeyken oratoryo, tiyatro ve keman ile yakından ilgilendi. 2012 yılında Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni kazandı. Üyesi olduğu Board of European Students of Technology ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türkiye’yi temsil etti ve liderlik, etkileyici ve ikna edici konuşma, zaman yönetimi ve bütçe yönetimi eğitimleri aldı. 2014 yılında European BEST Engineering Competition’ı düzenledi. The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)’ın Women in Engineering (WIE) kolunda çalışmalar yaptı. 2014 yılında bu bölümü bıraktı ve 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne giriş yaptı. 2016 yılından beri Eskişehir Eczacı Odası Öğrenci Komisyonu üyesidir. Türkiye 'de oda bünyesinde gerçekleşen ilk ulusal ve mesleki öğrenci kongresi olma özelliğine sahip ESKON'un düzenleme kurulundadır. İsgençiyari isimli eczacılık dergisinde güncel sağlık konuları üzerine yazarlık yapmaktadır. 2015’ten beri European Students’ Forum üyesi olup toplumsal konularda yapılan farkındalık çalışmalarına katılmaktadır. 2009’dan beri TEMA ve 2015’ten beri LÖSEV gönüllüsüdür. Aktif felsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneği ile birlikte felsefe üzerine çalışmalar yapmıştır ve iyi hissetmeyi seçmek, duygusal algı, farklılıkları fark edip fırsata dönüştürmek, empati ve önyargı, geleceği görmek, duygu-beden ilişkisi konularında eğitimler almıştır. İngilizce ve Almanca dil eğitimlerinin yanında Fransızca yeterlilik belgesi almıştır. 2018 yılında yapılan seçimlerle önce Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Fakülte Temsilciliği’ne ardından Üst Kurul 2.Başkanlık görevine gelmiştir. 2018 yaz dönemi stajını Facultad de Farmacia Universidad Complutense de Madrid'de Farmakoloji alanında yapmıştır. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Mali İşler ve Sosyal Projeler Koordinatörü: ÇAĞLA AKTAY – Trakya Üniversitesi
21.12.1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve lise dönemlerinde öğrenci temsilciliği yaptı. 2014 yılında Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi'nden dereceyle mezun oldu. 2014 yılında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. T.Ü. Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu'nun kurulmasında aktif rol aldı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci faaliyetlerinin yürütülesinde ve gerçekleştirilmesinde görev aldı. İnovasyon, girişimcilik, proje yazma ve iletişim konularında çeşitli eğitimler almıştır. Eczane ve hastane eczacılığı stajlarını başarıyla tamamlamıştır. Türk Kızılayı ve Çocuk Dostu topluluklarının gönüllü projelerinde yer almaktadır. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 1 dönem TEBGK Uluslararası İlişkiler Fakülte Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5.sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörü: EBRU KURULDAK – İstanbul Üniversitesi
10 Ağustos 1995 yılında Osmaniye'de doğdu. 2013 yılında Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandı. 2015-2016 yılları arasında Halk Sağlığı Koordinatörü, 2016-2017 yılları arasında Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (IUPSAint) nde görev aldı. Halen IUPSAint de İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Edebiyat, müzik ve yogayla ilgilenmektedir. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü: ÇAĞRI NECDET ÇAĞDAŞ – Ege Üniversitesi
28 Şubat 1996 tarihinde Rize'de doğdu. İlköğretimini Yamantürk İlköğretim Okulu'nda 2010 yılında bitirdi. 2014 yılında Rize Fen Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Fakültesi bünyesinde AEGEE-Europe öğrenci topluluğunun ve AEGEE-İzmir lokalinin üyesidir. 2017 yılında AEGEE-Skopje'nin Yaz Üniversitesi etkinliğine katılmıştır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Tiyatro Kulübü ve Futbol Takımında bulunmuştur. İzmir Eczacı Odası Gençlik Meclisi'ne üye olup aktif olarak çalışmalara katılmaktadır. 2018 yılında TEBGK fakülte temsilciği görevine gelmiştir. 2018 Mart ayında TEBGK Uluslararası Öğrenci Değişim Sorumlusu (SEO) görevine seçilmiştir. 30 Temmuz-8 Ağustos 2018 tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilen 64.IPSF World Congress'e CP ile birlikte katılarak ülkemizi ve TEBGK'yı temsil etmiştir. Eğitimine Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

İç İlişkiler ve İletişim Sorumlusu: HANDE NUR GÜLER – Yeni Yüzyıl Üniversitesi
4 Mayıs 1997'de İstanbul’da doğdu. Sarıyer Mürrüvet Evyap Anadolu Lisesinden mezun olup 2014 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanmıştır.2015-2016 yıllarda YYUPSA(YENI YUZYIL UNIVERSITY PHARMACEUTICAL STUDENTS' ASSOCIATION) da proje takımında, 2016-2017'de proje koordinatörü olarak çalışmış, 2017-2018 yıllarında CP olarak görev almaktadır. 2016-2017 yıllarında Türk Eczacılar Birliği Genç Komisyonu'nda Fakülte Temsilciliği yapmış, 2017-2018 yıllarında Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu'nda İç İlişkiler ve İletişim Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. 6. Bilim Günleri Kongresi'nin yürütme kurulunda görev almıştır. Spor Eczacılığı ve Halk Sağlığı konularında çeşitli internet sitelerinde yazılar yazmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eczacılık kongresine katılmıştır. İş Hayatında İletişim, Organizasyon ve İletişim Becerileri konularında sertifika programlarına katılmıştır. Eğitimine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Contact Person(CP): TUNA ÇELİK – Yakın Doğu Üniversitesi
15.04.1996 tarihinde Yalova'da doğdu. Lise eğitimine TED Alanya Koleji’nde başladı. Lise hayatı boyunca okul grubuyla çeşitli müzik yarışmalarına katılarak farklı yerlerde konserler verdi. 2014 yılında TED Alanya Koleji'nde 1 yıl okul başkanlığı görevi yürüttü. 2015 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Üniversitenin ilk yılında öğrenci temsilciliği yaptı. İkinci yılında TEBGK fakülte LEO'su olarak görev yürüttü. Şubat 2018'de TEBGK Üst Komisyona seçildi. 5 Mart 2018 tarihinde yapılan Üst Komisyon toplantısında Contact Person (CP) görevine geldi. 30 Temmuz-8 Ağustos 2018 tarihinde Arjantin 'de gerçekleşen IPSF 64. World Congress'e SEO ile birlikte katılarak ülkemizi ve TEBGK'yı temsil etmiştir. Eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Yurt İçi Staj Sorumlusu: ŞEKİP ERYILMAZ – Bülent Ecevit Üniversitesi
21 Eylül 1996 tarihinde Hatay'da doğdu. 2014 yılında Jan ve Suphi Beyluni Lisesi'nden mezun oldu. 2016 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. 2016 yılında Zonguldak Eczacı Odası Gençlik Komisyonu'nda yer aldı ve odanın her ay düzenli olarak çıkardığı Parasetamol adlı dergide çalışmaları ve yazıları vardır. 2017 yılında fakültesinde TEBGK fakülte Mali İşler ve Sosyal Projeler Koordinatörlüğü görevini aldı. 2018 yılında TEBGK Üst Komisyonu'na seçildi. 5 Mart 2018 tarihinde yapılan üst komisyon toplantısında TEBGK Yurtiçi Staj Sorumlusu olarak seçildi. Eğitimine Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Sosyal Medya ve Araştırma Koordinatörü: SATUK BUĞRA ALKUYRUK – Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi 3 Mart 1998 yılında Erzurum’da doğdu. 2016 yılında Erzurum Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. Fakülteye başladıktan sonra birçok sosyal projede bulundu, birçok kongre ve programda aktif görev aldı ve ardından EczaSanat Kulübü’nün başkanı seçildi. 2017 yılında TEBGK fakülte temsilcisi olmaya hak kazandı. 2018 yılında TEBGK Üst Komisyonu'na seçildi. 5 Mart 2018 tarihinde yapılan üst komisyon toplantısında TEBGK Sosyal Medya ve Araştırma Koordinatörü seçildi. Birçok kongrede ve toplantıda sözlü ve yazılı sunum yapıp aktif görev aldı. Eğitimine Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.