TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GENÇLİK KOMİSYONU - www.tebgk.com
TEB GENÇLİK KOMİSYONU I. ULUSAL KONGRESİ ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI  (09-05-2014)

1. Rüveyde Afra AYDIN _İstanbul Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencisi

2. Enes AKSOY – İstanbul Medipol Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi

3. Hakan CAN – İstanbul Üniversitesi 5. Sınıf öğrencisi

 


1. Olan Rüveyde Afra AYDIN' ın Fotoğrafı


2. Olan Enes AKSOY' un Fotoğrafı


3. Olan Hakan CAN' ın Fotoğrafı